Home Group Members Graduates & Undergraduates

Graduates & Undergraduates

Ph.D. Student

2018

.jpg

       Xiaokai Ding

           

Master Students

2017

¶.jpg file.php?cmd=download&id=17966 file.php?cmd=download&id=17968 file.php?cmd=download&id=17969 file.php?cmd=download&id=17970 file.php?cmd=download&id=17971

             Lu Li                           Hua Yang                 Huifang Xu               Qingbin Jiang               Canbin Liu                           Bo Li

             ¶                                                          ݷ                                                    ӱ                                

2018

.jpg file.php?cmd=download&id=17995 file.php?cmd=download&id=17996 file.php?cmd=download&id=17997 file.php?cmd=download&id=17998

          Guilin Li                      Jiaxiang Cui                Liping Han               Zhenghui Gao               Shenglong Li

                                        ޼                          Ƽ                                                      ʥ

Undergraduates

 file.php?cmd=download&id=18003 file.php?cmd=download&id=18004 file.php?cmd=download&id=18005 file.php?cmd=download&id=18006 file.php?cmd=download&id=18007

     Xianghui Zhang              Yuxin Jia                    Yue Pan                     Hongfei Zou                  Ruijun Lin

                                                                Խ                              ޺                           


Copyright Zhan Lin's Group, School of Chemical Engineering and Light Industry, Guangdong University of Technology

you are the 49783 visitor ICP15032391-5

  • Zip: 510006

  • Tel: +86-20-39320229

  • E-mail: zhanlin@gdut.edu.cn